Villámvédelmi felülvizsgálat

Univerzális műszer

Univerzális ÉVÉ műszer

Villámvédelmi felülvizsgálat

Az épületeken lévő villámvédelmi berendezések kötelező felülvizsgálatát a 54/2014.( XII,5 ) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő.

 Vállalom a norma és nem norma szerinti villámhárító berendezések időszakos felülvizsgálatát.

A vizsgálatok eredményéről hiteles minősítő íratott készítek.

A villámvédelmi felülvizsgálatokat valamennyi épületnél rövid határidővel vállalom.

A villámvédelmi felülvizsgálatokat nem robbanásveszélyes épületéknél hat évente szükséges megismételni.

Elérhetőség:

Remenyik Sándor villanyszerelő mester

+36-20-3347982

mailto:remenyiks@t-online.hu

mailto:remenyik50@gmail.com

 

Villámvédelem felülvizsgálata az Országos

Tűzvédelmi Szabályzat alapján

 1. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem
  felülvizsgálatát
  a) a létesítést követően az átadás előtt,
  b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
  c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt
  különleges eseményt követően
  kell elvégezni.
  280. § (1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki
  követelménynek megfelelően kell végezni.
  (2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelk ezik, tűzvédelmi
  szempontból
  a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására,
  tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén
  legalább 3 évenként,
  b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

  c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy
  környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
  d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a
  villámvédelem hatásosságát,
  felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni,
  melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
  281. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények,
  szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
  b) a létesítést követően az átadás előtt,
  c) a 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és
  d) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt
  különleges eseményt követően
  kell elvégezni.
  (2) A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

 

A felülvizsgálatokat Eurotest 61557.típusú műszerrel végzem. Az Eurotest 61557 egy professzionális hordozható mérőkészülék, melyet azzal a szándékkal terveztek, hogy az Európai EN 61557 és a BS7671 szabványok szerinti, valamint több más vizsgálat és mérés vele elvégezhető legyen.

Az Eurotest 61557 képes földelési ellenállást mérni három különböző módszerrel. A megfelelőt a kezelőnek kell kiválasztani a vizsgálni kívánt földelési rendszernek megfelelően.

1.lehetőség: négyvezetékes vizsgálati módszer segédszondák telepítéssel.

2.lehetőség: négyvezetékes vizsgálati módszer segédszondák telepítéssel és lakatfogóval

3.lehetőség:Földelési ellenállásmérés két lakatfogóval

A vizsgálatok eredményéről hiteles minősítő íratott készítek.

_______________

REMENYIK SÁNDOR villanyszerelő mester
Biztonságtechnikai felülvizsgáló
Telefon:+36(1)320-3182
Mobil:   +36-20-334-7982

 mailto:remenyik50@gmail.com

lásd még:biztonsagtechnika