Szabványok és rendeletek

Felülvizsgálat során figyelembe vett szabványok és rendeletek .
MSZ 1600-11:1982 Villamos kezelőterek és laboratóriumok
MSZ 1600-14:1983 Közterület
MSZ 1600-16:1992 Helyhez kötött akkumulátorok telepítése.
MSZ 2364-MSZ HD 60364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése.
Kisfeszültségű villamos berendezések
Magyarázatos szabványgyűjtemény 
11.korszerűsített változat:2013.február
 4.rész: Biztonságtechnika
MSZ HD 60364-4-41:2018 4-41.rész: Áramütés elleni védelem
MSZ HD 60364-4-43:2007    4-44.rész.Feszültségzavarok elleni védelem
5.rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése
MSZ 2364-537:2002 53-kötet.Kapcsoló-és vezérlőkészülékek visszavonva
MSZ HD 60364-5-54:2007 Földelőberendezések és
                                                 védõvezetõk
MSZ 2364-551:1999 55.kötet: Egyéb szerkezetek visszavonva
MSZ HD 60364-5-51:2007.Villamos szerkezetek kiválasztása
MSZ HD 60364-5-54:2012.Földelőberendezések EPH vezetők.
MSZ HD 60364-5-559:2013 559.fejezet:Lámpatestek és vílágítási
                                                                    berendezések
6.rész Ellenőrzés.
MSZ HD 60364-6:2017 6.rész.Ellenőrzés
7.rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre ( helyekre ) vonatkozó követelmények
MSZ HD 60364-7-701:2007 7-rész Helyiségek fürdőkáddal
                                                   vagy   zuhannyal
MSZ HD 60364-7-703:2006 703.főfejezet Szauna fûtõ berendezést
                                                     tartalmazó helyiségek
MSZ HD 60364-7-704:2007       7-704.rész.Építési területek
                                                       berendezései.
MSZ HD 60364-7-705:2007 Mezőgazdasági és kertészeti
                                              építmények
MSZ HD 60364-7-706:2007. Vezetőanyagú szűk helyek
MSZ HD 60364-7-712:2006 Napelemes ( PV ) energiaellátó
                                             rendszerek
MSZ HD 60364-7-740:2007.Vásárban és cirkuszban lévő
                                               létesítmények.
MSZ 4851-1..6 sorozat.Érintésvédelmi vizsgálati módszerek
MSZ 4852-77 Villamos berendezések szigetelési ellenállás
                           mérése.
MSZ 447-2019 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra
                    csatlakoztatás.
MSZ 1585-2016    Villamos berendezések üzemeltetése
MSZ 10900:2009    Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos tűzvédelmi ellenőrzése
MSZ EN 62305-1:2006  Villámvédelem 1.rész.Általános alapelvek
MSZ EN 62305-2:2006   Villámvédelem 2.rész.Kockázatkezelés
MSZ EN 62305-3:2009  Villámvédelem 3.rész
MSZ EN 62305-4:206  Villámvédelem 4.rész.
54/2014.( XII. 5 ) BM.rendelete az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek.
10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet Az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
Dr.Erdős Antal Tűzvédelmi Kézikönyv