Biztonsági lámpatestek ellenőrzése

20150602_093132

Biztonsági lámpák-Vészvilágítási és menekülési

útirányt jelző lámpák- felülvizsgálata

Tisztelt érdeklődő!

Lakóépületeknél és Iroda épületeknél valamint egyéb épületeknél rövid határidővel vállalom az 54/2014.( XII.5.) BM rendelet 18.mellékletében kötelezően előírt a villamos táplálású biztonsági világítás (menekülési útirányt jelző és vészvilágítási lámpatestek ) ellenőrzését és szükség esetén a karbantartását valamint a javítások elvégzését.

A felülvizsgálat eredményéről a 2014. ( XII.5. ) BM rendeletben előírt Tűzvédelmi üzemeltetési napló készítését is vállalom.

Elérhetőség:

Remenyik Sándor villanyszerelő mester

Budapest

Mobil:+36-20-334-7982

          +36-30-455-2384

mailto:remenyiks@t-online.hu

mailto:remenyik50@gmail.com

 

 

 

A vészvilágítási lámpatestek és a menekülési útvonalon elhelyezett elektromos kivitelű lámpatestek felülvizsgálata.

A 54/2014. (XII.5) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)  nem csak a biztonsági világítások és menekülési irányfények telepítését, hanem ellenőrzését is kötelezővé teszi.

 

Az OTSZ szerint “A villamos táplálású menekülési útirány jelző biztonsági jelek működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni”.

A felülvizsgálat gyakoriságát az OTSZ 18.számú melléklete tartalmazza.

Az ellenőrzés során minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normál-világítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő arra, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít.
A vizsgálat alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését.
A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi táplálás visszatértét.”

Az  ellenőrzést évente egyszer úgy kell végrehajtani, hogy a vizsgálat időtartama a készülékek teljes névleges működési ideje legyen.

A vonatkozó előírások szerint a biztonsági világításnak a menekülést szolgáló működési ideje az OTSZ 11. melléklet szerint minimum 30.-perc maximum 90 percnek kell lennie.

A működési idő a helyiség kockázati besorolásától függ.

A vonatkozó előírás szerint az ellenőrzésről tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni. A naplót a bérlő/tulajdonos által megbízott felelős személy gondozásában a létesítmény helyszínén kell tárolni, a naplót a kellő felhatalmazással rendelkező személy részére ellenőrzés céljából könnyen hozzáférhetővé kell tenni.”

A vizsgálatok elvégzése után amennyiben szükséges saját készítésű tűzvédelmi üzemeltetési naplót állítok ki.

Elérhetőség:

Remenyik Sándor villanyszerelő mester

Mobil:+36-20-3347982

mailto:remenyik50@gmail.com

 

lásd még:biztonsagtechnika