Hő és füstelvezető felülvizsgálata

20150701_112838

 Üdvözlöm Kedves Érdeklődő!

RWA ( HFR )

Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata

 

 

A hő és füstelvezető rendszerek időszakos felülvizsgálatát és ellenőrzését a 54/2014.( XII.5. ) BM rendelettel kiadott  Országos Tűzvédelmi Szabályzat kötelezően írja elő.

A felülvizsgálat elvégzésére érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezem.

A hő és füstelvezető rendszerek időszakos felülvizsgálatát és ellenőrzését valamennyi lakó és nem lakó épületnél vállalom.

Hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálata és ellenőrzése.

A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a 54/2014. ( XII.5 ) BM? rendelet vonatkozó előírásai alapján a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasításai szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani.

Vonatkozó műszaki követelmény eltérő rendelkezése hiányában az OTSZ 18.melléklete alapján a hő és füstelvezető rendszert és a füstmentesítés eszközeit félévente kell felülvizsgálni és karbantartani.

Az üzemeltetői ellenőrzéseket 3 havonta szükséges elvégezni és ennek tényét a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell rögzíteni.

Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni.

A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének félévenkénti felülvizsgálatáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

Az ellenőrzéseket csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával lehet végezni.

A rendszer működéséről felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni.

Az OTSZ előírásai szerinti feliratokat, továbbá a hő- és füstelvezető rendszer, füstmentesítés eszközei működtetésére szolgáló kapcsolók feliratát – a magyaron kívül – idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény, építményrész használóinak nyelvismerete indokolja.

Elérhetőség:

Remenyik Sándor villanyszerelő mester

Budapest

Tel:+36/20-3347982

mailto:remenyiks@t-online.hu

mailto:remenyik50@gmail.com

 

 

 

Részletek az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból

 XX.fejezet

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT

  1. Általános előírások

 

  1. § (1) Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
  2. § (1) Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(2) Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül

  1. a) a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba, vagy
  2. b) az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.

 

Felülvizsgálati és ellenőrzési gyakoriságok

A 54/2014.( XII.5.) BM rendelet 18.melléklet alapján

 Üzemeltetői ellenőrzés 3 hónaponként (+ 1 hét eltérés megengedett )

Időszakos felülvizsgálat 6 hónaponként ( + 1 hét eltérés megengedett )

Karbantartási ellenőrzés időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg

A vizsgálat eredményéről tűzvédelmi üzemeltetési napló vezetése szükséges.

 

_______________

REMENYIK SÁNDOR villanyszerelő mester
Biztonságtechnikai felülvizsgáló
Mobil:+36-20-3347982

Tel:+36/20-3347982

mailto:remenyik@remenyiks.hu

 

Lásd még:biztonságtechnika