Érintésvédelmi felülvizsgálat

Érintésvédelmi felülvizsgálat

( áramütés elleni védelem )

Univerzális műszer

Univerzális ÉVÉ műszer

Üdvözlöm Tisztelt Érdeklődő!

Az alábbi érintésvédelmi vizsgálatokat vállalom:

Villamos berendezéseknél szerelői ellenőrzés elvégzése,

Villamos berendezéseknél érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzése,

Elektromos kéziszerszámok időszakos érintésvédelmi ellenőrzése,

Gázművek részére szükséges EPH vizsgálatnál az érintésvédelmi mérések elvégzése,

Villámvédelmi berendezéseknél szükséges érintésvédelmi mérések elvégzése.

Elérhetőség:

Remenyik Sándor villanyszerelő mester

mailto:remenyiks@t-online.hu

mailto:remenyik50@gmail.com

Budapest

Mobil:+36-20-3347982

 

 

Érintésvédelmi felülvizsgálat

 Vállalom lakó és egyéb épületeknél a villamosberendezések időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát.
A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a minősítő irat a vonatkozó előírások szerint készül. A minősítő irat tartalmazza a részletes mérési eredményeket és a vizsgálat eredményét:
– védővezetős hálózatnál a hurokimpedancia,hurokellenállás mért és megengedett értékeit,
– kettős és megerősített szigetelésű berendezések minősítését,
– a vizsgálat során tapasztalt hibák ismertetését,
– Minősítés eredménye

Érintésvédelem szükségessége

Az érintésvédelem kialakítására és felülvizsgálatára az alábbi szabványok és rendeletek vonatkoznak.

10/2016.( IV.5. ) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelmények minimális szintjéről.

40/2017.( XII.4. ) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről

MSZ HD 60364-4-41:2007 Áramütés elleni védelem

MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések 6.rész Ellenőrzés.

Az MSZ HD 60364-4-41 része a villamos berendezések áramütés elleni védelmével foglalkozik.

az áramütés elleni védelem alapszabálya, hogy a veszélyes aktív részek ne legyenek hozzáférhetőek és a hozzáférhető vezetőképes részek ne legyenek veszélyes aktívak se normál állapot, se pedig egyszeres hiba esetén.

MSZ HD 60364-4-41:2007 az áramütés elleni védelemre vonatkozóan két alap fogalmat határoz meg:

 • „alapvédelem” -> áramütés elleni védelem hibamentes állapotban a „ közvetlen érintés elleni védelem” megnevezés helyett ( régi elnevezés „ érintés elleni védelem „;
 • „hibavédelem” -> áramütés elleni védelem egyetlen hiba esetére a „közvetett érintés elleni védelem „ elnevezés helyett ( régi elnevezés „érintésvédelem „

 

MSZ HD 60364-4-41:2007.410.3.szerint.

Általános követelmények

A szabvány vonatkozó része alapján a védelem állhat:

 • egy alapvédelmet biztosító óvintézkedés és egy független, hibavédelmet biztosító óvintézkedés megfelelő kombinációjából; vagy
 • olyan fokozott biztonsági védelmi intézkedésekből, amely alapvédelmet és hibavédelmet biztosít

Egy berendezés minden részében egy, vagy több védelmi módot kell alkalmazni.

Általánosságban az alábbi védelmi módok alkalmazása megengedett:

 • a táplálás önműködő lekapcsolása
 • kettős, vagy megerősített szigetelés
 • villamos elválasztás egy fogyasztókészülék táplálása esetén
 • törpefeszültség

Az érintésvédelem ellenőrzésére és felülvizsgálatra vonatkozó rendeletek :

 
Az érintésvédelem ellenőrzést és felülvizsgálatot a 10/2016.( IV.5.) NGM rendelet és a 40/2017. ( XII. 4. ) NGM rendelet írja elő.
Részletek a 10/2016. ( IV. 5.) NGM rendeletből.

19.§. ( 1 ) alapján a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés ( a továbbiakban: villamos berendezés ) közvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat keretében kell gondoskodni.

 

( 2 ) Szerelői ellenőrzés elvégzése szükséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés:

 1. létesítése, bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként;
 2. érintésvédelmének hibájára, vagy hiányosságára visszavezethető rendellenesség észlelése esetén első lépésként;
 3. minden érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat alkalmával, annak bevezető részeként;vagy
 4. jogszabályban meghatározott gyakoriságú időszakos ellenőrző felülvizsgálat esetén.

 

( 4 ) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén villamos üzemi próba elvégzése is elegendő.

( 5 ) Működési próbát kell végezni:

 1. áram-védőkapcsolón háromhavonta
 2. ideiglenesen telepített munkahely esetén az áram-védőkapcsolón telepítésekor és azt követően havonta.

( 6 ) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

 1. kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente;
 2. egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

( 7 ) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább 3 évente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.

 

( 8 ) A vizsgált berendezés vizsgálati eredményét írásban kell dokumentálni, amely tartalmazza:

 1. hogy a felülvizsgálat mely berendezésekre terjedt ki;
 2. a vizsgálatot végző felelős személy nevét és az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálói vizsgabizonyítvány számát;
 3. hogy milyen ok miatt került sor a vizsgálatra;
 4. hogy mikor végezték a vizsgálatot és
 5. az irat végén a hitelesítést, amely a dátumot és a vizsgálatot végző aláírását foglalja magába.

( 11 ) Az érintésvédelmi minősítő iratban a vizsgált berendezést minden esetben az irat kiállítása idején érvényes előírások szerint kell minősíteni.

 

 Vállalom:
Lakások, Társasházak, Irodaházak, Műhelyek, Ipari létesítmények elektromos hálózatánál az érintésvédelem felülvizsgálatát.
EPH kialakítás vizsgálata jegyzőkönyvkészítés.
Szabványossági felülvizsgálatok és szerelői ellenőrzések elvégzése.
A felülvizsgálat eredményéről két példány hitelesített Minősítő iratot készítek.

_______________

REMENYIK SÁNDOR villanyszerelő mester
Mobil:  +36-20-334-7982

mailto:remenyiks@t-online.hu

 

Lásd még:  http://www.biztonsagtechnika.gportal.hu  oldalt